top of page

Hitanao etsy ambany ireo fanontaniana amin'ny teny Malagasy.

 • Inona moa ny Ikala STEM ?
  Ikala STEM dia fikambanana iandraiketan'ny vehivavy siantifika Malagasy maromaro, tsy mitady tombony, manandratra ny fanabeazana sy ny lalam-piofanana Siansa st Teknolojia eto Madagasikara.
 • Iza no afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM ?
  Ny olona rehetra mitovy tarigetra aminay dia afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM. Azonao jerena ato karazana sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana.
 • Ny vehivavy ihany ve no afaka miditra ho mpikambana ao amin’ny Ikala STEM ?
  Afaka miditra ho mpikambana avokoa na lahy na vavy rehefa mitovy tarigetra amin'ny WiseMada. Azonao jerena ato ny sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay.
 • Natokana ho an’ireo nandalo lalam-piofanana Siansa ihany ve ny Ikala STEM ?
  Tsy ny Siantifika ihany no afaka mivoy ny fanabeazana. Afaka miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay araka izany ny olona rehetra, rehefa vonona hifampizara ny traikefany.
 • Tsy maintsy Malagasy ary monina ao Madagasikara ve aho raha te ho mpikambana ?
  Tsy mifidy tany niaviana sy honenana ny Ikala STEM.
 • Iza ary no atonina raha maniry hiditra ho mpikambana ?
  Aza misalasala manoratra aminay raha maniry hiditra ho mpikambana ianao, na miresaka amin’ny mpikambana fantatrao, mba hahafahanay mampifandray amin’ireo mpikambana any amin’ny firenena misy anao.
 • Manome vatsim-pianarana ve ny Ikala STEM ?
  Amin’izao fotoana izao dia tsy manome vatsim-pianarana ny Ikala STEM. Miezaka kosa nefa izahay mizara ireo vatsim-pianarana na atrikasa mba ho fampahafantarana ireo tanora Malagasy.
 • Inona no tombony azoko raha miditra ho mpikambana ?
  Asa an-tsitra-po no atoan’ny Ikala STEM. Manome sehatra ho anao izahay araka izany hizaranao ny traikefa anananao. Mampitombo ny fifandraisanao sy ny fiaraha-miasa amin’ireo Siantifika Malagasy ihany koa izahay araka izany. Hitanao ao amin'ny News Room ny vaovao mikasika ny Ankaotra ny atrikasa karakarainay isan-taona (IAW), sy ny mentoring program izay sehatra hifanampiana sy hifampizarana traikefa amin'ireo tanora manaraka ny lalam-piofanana STEM.
 • Mbola misy fanontaniana tianao apetraka ?
  Raha tsy voavaly eto amin'ity pejy ity ny fanontanianao, dia aza misalasala manoratra mivantana aminay, ato amin'ny mailaka ikalastem[at]gmail[dot]com .
 • Inona moa ny Ikala STEM ?
  Ikala STEM dia fikambanana iandraiketan'ny vehivavy siantifika Malagasy maromaro, tsy mitady tombony, manandratra ny fanabeazana sy ny lalam-piofanana Siansa st Teknolojia eto Madagasikara.
 • Iza no afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM ?
  Ny olona rehetra mitovy tarigetra aminay dia afaka miditra ho mpikambana ao amin'ny Ikala STEM. Azonao jerena ato karazana sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana.
 • Ny vehivavy ihany ve no afaka miditra ho mpikambana ao amin’ny Ikala STEM ?
  Afaka miditra ho mpikambana avokoa na lahy na vavy rehefa mitovy tarigetra amin'ny WiseMada. Azonao jerena ato ny sehatra hahafahanao miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay.
 • Natokana ho an’ireo nandalo lalam-piofanana Siansa ihany ve ny Ikala STEM ?
  Tsy ny Siantifika ihany no afaka mivoy ny fanabeazana. Afaka miditra ho mpikambana sy miara-miasa aminay araka izany ny olona rehetra, rehefa vonona hifampizara ny traikefany.
 • Tsy maintsy Malagasy ary monina ao Madagasikara ve aho raha te ho mpikambana ?
  Tsy mifidy tany niaviana sy honenana ny Ikala STEM.
 • Iza ary no atonina raha maniry hiditra ho mpikambana ?
  Aza misalasala manoratra aminay raha maniry hiditra ho mpikambana ianao, na miresaka amin’ny mpikambana fantatrao, mba hahafahanay mampifandray amin’ireo mpikambana any amin’ny firenena misy anao.
 • Manome vatsim-pianarana ve ny Ikala STEM ?
  Amin’izao fotoana izao dia tsy manome vatsim-pianarana ny Ikala STEM. Miezaka kosa nefa izahay mizara ireo vatsim-pianarana na atrikasa mba ho fampahafantarana ireo tanora Malagasy.
 • Inona no tombony azoko raha miditra ho mpikambana ?
  Asa an-tsitra-po no atoan’ny Ikala STEM. Manome sehatra ho anao izahay araka izany hizaranao ny traikefa anananao. Mampitombo ny fifandraisanao sy ny fiaraha-miasa amin’ireo Siantifika Malagasy ihany koa izahay araka izany. Hitanao ao amin'ny News Room ny vaovao mikasika ny Ankaotra ny atrikasa karakarainay isan-taona (IAW), sy ny mentoring program izay sehatra hifanampiana sy hifampizarana traikefa amin'ireo tanora manaraka ny lalam-piofanana STEM.
 • Mbola misy fanontaniana tianao apetraka ?
  Raha tsy voavaly eto amin'ity pejy ity ny fanontanianao, dia aza misalasala manoratra mivantana aminay, ato amin'ny mailaka ikalastem[at]gmail[dot]com .
FAQ_MG
bottom of page