top of page

And the winners are ...

The first edition of Ikala STEM Quiz ended on October 31st. We thank everyone who participated in the game. We are also most thankful for the suggestions the team recieved to improve the quiz. Without further ado, the winners are

 1. ANDRIAMAHARO ANTSA HERISOA NIRINA (Antananarivo)

 2. JAONINA JESSYE ARIELLE (Antananarivo)

 3. RAMAHARO FRANCK (Antananarivo)

 4. RATRIMONIRINA NJATO NY ONJA CANDY (Antananarivo)

 5. RAKOTOSON MAMINIRINA SITRAKA (Toliara)

 6. ANDRIAMPARANY MIRANTSOA LALAINA (Antananarivo)

 7. RANDRIANARISON TIANA HARIMIORA (Antananarivo)

 8. RAZANAJATOVO ANTSANIALA SONIA (Mahajanga)

 9. BEBY RASOANJANAHARY (Antananarivo)

 10. RAHARISOANARINDRA DIANAH (Antananarivo)

 11. RAKOTOMALALA ERIC (Antananarivo)

 12. RAKOTOARINJATOVO ERIC SAMY (Antananarivo)

 13. LARISSA RAMAROMANANA (Antananarivo)

 14. RASOLONDRAIBE MIHARISOA TANTELY VONIMANANA (Antananarivo)

 15. RAKOTONDRABE VOLANA LALAINA (Antananarivo)

The collection of the prizes will be communicated to the winners by email.Comentários


 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
bottom of page