top of page

TWAS Fellowships

Updated: Aug 2, 2018


Indro zaraina amintsika ny tolotra TWAS-CSIR Postdoctoral Fellowship Programme. Natokana ho an'ireo tanora siantifika avy amin'ny tany andalam-pandrosoana (Ankoatra ny India) izay maniry hanao fikarohana "Postdoctorat". Amin'ny 31 Aogositra 2018 ny fara-fandraisana ny atontan-taratasy. Hitanao ato ny andinindininy mikasika izany.


*******************************


Indro zaraina amintsika ny tolotra roa avy amin'ny TWAS, araka ny sary etsy ambany. Ny voalohany dia ho an'ny mpianatra, hahafahana manohy ny PhD ka amin'ny 31 Jolay ny fara-fandraisana ny fangatahana (Vakio ato). Ny faharoa kosa dia vatsim-pianarana hahafahana manao fikarohana 3 hatramin'ny 12 volana hampivelarana ny fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa, ary amin'ny 1 Oktobra 2018 ny fara-fandraisana ny fangatahana (Araho ato).Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
bottom of page