top of page

Fanamafisana ny atrikasa #IAW17


Ilazana isika fa amin'ny ny 3 Febroary 2018 amin'ny 8:30 ka hatramin'ny 16:30 eny amin'ny IOGA no hanatontosana ny atrikasa #IAW17. Hiangaviana ireo voafidy hanatrika izany hanamafy ny fandraisany anjara ka hamaly ity antso ity  ao amin'ny hafatra miafina ao amin'ny Facebook na any amin'ny mailaka alohan'ny Sabotsy 20 Janoary amin'ny 1 ora tolakandro (13:00).

Ampitapitao

 1. Andriamihajarivo Mamy Navalona

 2. Rakotondrasoa Zafindravao Nadia

 3. Ralaizomanarivo Vonihasina

 4. Raoelinjanakolona Nasandratra Nancia

 5. Ramaromanana Larissa

 6. Razakarivony Fanirisoa Valérie

 7. Miarinjara Adélaïde

 8. Tolojanahary Sitraka Nandrianina

 9. Ratsimatahomanana Tiana Andrianina

 10. Barimalala Anjaratiana

 11. Razafimanantsoa Nasoavina Christinah

 12. Nahintsara Erica Koné

 13. Raslofoniaina Koloina Christel

 14. Andrianantenaina Johnson Gabriel

 15. Razaka Koloina

 16. Fanomezantsoa Herinirina Manoela Hajatiana

 17. Razanakolona Angelinah

 18. Hobinarivo Tsiaro Finoana Andrianina

 19. Randrianantoandro Ornella Fenosoa

 20. Ranaivo Rabehaja Nomena Nokoloinjo

 21. Razafindrabe Hasinandrimanjaka

 22. Ralandiharimanana Mampionona

 23. Razafy Prisca

 24. Rajohnson Sambatriniaina Hagiriche Aycha

 25. Manantsoa Ernest Justin

 26. Andriamanjato Mboara

 27. Rakotoson Eloi Andriamiakatra

 28. Ratsimbaharisoa Domoina

 29. Ranaivomanana Tahina Princy

 30. Rakotomalala Ny Avo Sitraka

 31. Andriantsimba Aina Nirinela

 32. Ravelonanosy Harinomena Rinah

 33. Randrianindrina Veloarivony Rence Aimée

 34. Randrianarijaona Anjasoa

 35. Raritahiry Sylvie Claudia

 36. Rabearitovo Andry Nantenaina

 37. Rahantamialisoa Faniry Nadia Zazaravaka

 38. Ratsimbazafy Fetra

Comments


 • Facebook
 • Twitter
 • RSS
bottom of page